الفاتحة   سورة  : Al-Faatiha


سورة Sura   الفاتحة   Al-Faatiha
الصفحة Page 1
الفاتحة Al-Faatiha
(1) Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.
(2) Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë
(3) Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh.
(4) Sunduesit të ditës së gjukimit.
(5) Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!
(6) Udhëzona në rrugë të drejtë.
(7) Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi. E jo në (rrugën) e atyre që kanë shkaktuar pezmin (Tënd), as në rrugën e atyre që janë të humbur!
 


اتصل بنا | الملكية الفكرية DCMA | سياسة الخصوصية | Privacy Policy | قيوم المستخدم

آيــــات - القرآن الكريم


© 2022